Vingåker för dig

Vingåker för dig är Vingåkers egna kommuntidning. Tidningen trycks i 6 000 – 10 000 exemplar och ges ut till hushåll, fritidsboende och företag i kommunen samt finns tillgängliga på välbesökta platser som till exempel badhus och bibliotek. Strax efter implementering av den nya grafiska profilen så fick jag uppdraget att producera två nummer utav tidningen enligt den nya grafiska profilen.

Jag hade redan året innan producerat ett nummer utav tidningen. De hade själva hunnit producera ett nummer av tidningen. Men jag fick ändå stort mandat att göra förbättringar på tidningen. Till exempel genom att jag gav innehållssidan ett nytt lyft med att blanda bilder och rubriker. Men också genom att till exempel frilägga bylinen på kommunstyrelsens ordförande som skriver inledningen i varje nummer. Sedan satte jag standarden att evenemangskalendern gärna får ligga på baksidan av tidningen med tanke på hur tidningar ”ligger och skräpar” så kommer den synas mer samt att läsarna alltid kommer hitta den. Det är även denna sida som jag satte designen för.