Q&A

Var finns du?

Jag finns i Nyköping, men under studietiden så hänger jag väldigt mycket i Stockholm.

Kan du arbeta ifrån oss?

Kan jag väl, men det beror på vart ni är och vad syftet är? Eventuella resor och boenden står även ni för.

Erbjuder du rabatter?

Faktiskt. Så länge jag studerar så tar jag gärna uppdrag till ett reducerat pris.

Sponsrar du?

Jag har räkningar att betala, mat att handla, dyr utrustning som ska underhållas och investeras i. Så är ni inte en ideell organisation så är svaret nej.

Är du allsmäktig på design?

Tyvärr inte. Behöver ni något jag själv inte kan erbjuda så tar jag in rätt kompetens för det uppdraget.