Tropikal

Brief

Tropikal är ett Management som genom sitt vida spektrum inom musikbranschen
ska ses som ett Musikhus; utveckling av artister genom management både nationellt och
internationellt. Konsulttjänster mot kulturinstitutioner och nationella kulturorganisationer.
Samarbeten med majorbolag. Utgivning av musik genom eget bolag. Bokning av artister
nationellt. Tropikal ska också utveckla och producera föreläsnings och konsert koncept.
Brief: Uppgiften är att göra en grafisk profil för mediehuset ”Tropikal”. Allt från logotyp till hur
vi ska kommunicera i sociala media mm. Tropikal släpper samlingsskivor med artister som är
mycket kända i sina hemländer (främst från Afrika) men okända här i Sverige. Känslan som
ska genomsyra materialet är “jämlikhet, broderskap och musik”.

Logotypen är utformad för att beskriva en helhet, därav rutan som omfamnar texten. Palmen som bokstaven i beskriver att det är exotiskt. De resterande bokstäverna går i samma stil som består utav vinklar, kanter för en oputsad feeling. Hela logotypen fungerar lite som en stämpel, eftersom företaget är ett musikbolag så har de artister i sitt stall där de lätt kan ”stämpla” dessa som deras.

Kund

Studentarbete


Produktionsår

2017