Bello

Under typografikursen fick vi ett grupparbete där vi skulle gestalta en barberare genom en färg och ett typsnitt. Vi fick använda hur många eller vilka vikter/skärningar av typsnittet som vi ville, och använda hur många nyanser av färgen som vi ville.

Vi landade i att använda oss av Baskerville och brun färg. Det var det vi tyckte var mest representativt för en barberare.

Kund

Studentarbete


Produktionsår

2017