Dieter Rams tio principer för bra design

Dieter Rams som gjorde sig känd som Braun AGs chefdesigner mellan 1953-1995 och skapade den ikoniska radio-skivspelaren Braun SK 4 som står på står permanent på Museum of modern art i New York. Design är till stora delar universalt och går att applicera på allt egentligen. Färg och form går att applicera såväl på möbeldesign och arkitektur till webb och trycksaker och hans tio designprinciper är ibland bra att ha med sig för att besvara frågorna ”hur” och ”varför”. Här är min svenska översättning av hans designprinciper:

 

Bra design är innovativ

Möjligheterna till innovation är inte på något sätt uttömt. Teknologisk utveckling erbjuder alltid nya möjligheter till innovativ design. Men innovativ design utvecklas alltid i takt med innovativ teknik, och kan aldrig vara ett mål i sig.

Bra design gör en produkt användbar

En produkt köps för att användas. Det måste uppfylla vissa kriterier, inte bara funktion utan också psykologiskt och estetiskt. Bra design betonar användbarheten av en produkt samtidigt som man ignorerar någonting som eventuellt skulle kunna drabba det.

Bra design är estetisk

En produkts estetiska kvalité är en integrerad del av dess användbarhet, eftersom produkterna används varje dag och påverkar människor och deras välbefinnande. Endast välgjorda föremål kan vara vackra.

Bra design gör en produkt förståelig

Den klargör produktens struktur. Bättre kan det göra att produkten tydligt uttrycker sin funktion genom att använda användarens intuition. I bästa fall är det självförklarande.

Bra design är diskret

Produkter som uppfyller ett syfte är som verktyg. De är varken dekorativa föremål eller konstverk. Deras utformning bör därför vara både neutral och begränsad, för att lämna utrymme för användarens självuttryck.

Bra design är ärlig

Det gör inte en produkt mer innovativ, kraftfull eller värdefull än den egentligen är. Det försöker inte manipulera konsumenten med löften som inte kan hållas.

Bra design är långvarig

Det undviker att vara modernt och blir därför aldrig föråldrad. Till skillnad från moderiktig design, det varar många år – även i dagens “kasta samhälle”.

Bra design är noggrant ner till sista detalj

Ingenting måste vara godtyckligt eller lämna åt slumpen. Vård och noggrannhet i designprocessen visar respekt för konsumenten.

Bra design är miljövänlig

Design utgör ett viktigt bidrag till bevarande av miljön. Det sparar resurser och minimerar fysisk och visuell förorening genom hela produktens livscykel.

Bra design är så lite design som möjligt

Mindre, men bättre – eftersom den koncentrerar sig på de väsentliga aspekterna, och produkterna är inte belastade med icke-väsentliga saker. Tillbaka till renhet, tillbaka till enkelhet.